Загальні положення

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення фестивалю Schola militaria (далі – Фестиваль).
1.2. Співорганізаторами історичної частини фестивалю є ГО “Кам’янець-Подільське військово-історичне товариство (далі ГО КПВІТ) та Кам’янець Подільський Державний історичний музей заповідник, разом - Організатори.
1.3 ГО КПВІТ бере на себе організацію військово-історичної частини Фестивалю:
- відбір та запрошення, за погодженням з Заповідником, учасників;
- розробку правил та вимог для учасників, правил техніки безпеки;
- розробку програми та сценаріїв військово-історичних дійств.
1.4. ГО КПВІТ, в погодженні з музеєм, має право подавати заявки на фінансування частини заходів фестивалю.
1.5. Музей координує всі заходи, що відбуватимуться в рамках Фестивалю, надає фінансування в межах своїх можливостей та в об’ємі погодженому з ГО КПВІТ.
1.6. Місце проведення Фестивалю – територія Музею - старий замок, Хмельницька обл. Кам’янець-Подільский, вул.Замкова 1
1.7. Дата проведення Фестивалю визначається його організаторами не менше ніж за 6 місяці до його проведення.
1.8. До участі в організації та проведенні Фестивалю, за погодженням з Організаторами, можуть бути залучені благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичні особи (за згодою), які в своїй діяльності відповідають тематиці, меті та завданням Фестивалю. Участь в Фестивалі можлива лише за наявності письмового запрошення від оргкомітету з зазначенням даних запрошених.
1.9.Під час проведення Фестивалю захист і обробка персональних даних організаторів та учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Мета та завдання Фестивалю

 

2.1. Метою Фестивалю є організувати масштабну культурно-мистецьку подію, що висвітлювати один з етапів розвитку українського суспільства., Залучити широку аудиторію - всієї України та з-за кордону, міжнародних партнерів..
2.2. Завдання Фестивалю:
- формування поле для дискусії про історичну роль Хотинської битви 1621 р. в процесі становлення української нації та державності;
- промоція Кам’янець-Подільського державного історичного музею заповідника як перспективного об'єкта туризму;
- активізація інтересу до історичного минулого Поділля в рамках національно-патріотичного виховання; - створення позитивного іміджу музею, як основи для розвитку туристичної галузі;
- популяризація військової історії та історії України зокрема: руху військово-історичної реконструкції.

 

ІІІ. Учасники Фестивалю

 

3.1. ГО КПВІТ готує правила та вимоги для учасників. Приймає та опрацьовує заявки до участі в історичній частині програми. На базі заявок формує список для запрошення. Запрошення готує та розсилає Оргкомітет.
3.2. Заявки в історичній частині фестивалю направляються за адресою haiduk.alex(a)gmail.com
3.3. Заявки на торгівлю за адресою….
3.4. Заявки для участі в мистецькій частині haiduk.alex(a)gmail.com
3.5. Усі питання з організації та фінансування проживання та харчування учасників вирішуються та узгоджуються в процесі реєстрації відповідальною особою від організаторів.

 

ІV. Умови фінансування Фестивалю

 

4.1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються коштом коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Top